ระบบจองใช้รถออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม


วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา น.

ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 3.236.46.172ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 

ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 

ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
เลขบัตรประชาชน :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
 มีรายการรอพิจารณา 25 รายการ
 
 
   

 

แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ
รายการ การขอใช้รถยนต์ประจำเดือน กันยายน 2566

มีรายการขอใช้รถยนต์ 14 รายการ

* คลิกที่ชื่อผู้ขอใช้รถ เพื่อดูรายละเอียด
ที่ ผู้ขอใช้รถ วันที่ไป - กลับ สถานที่ไป
14 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 14 ก.ย. 2566 11:40:38 น.
ไป 14 ก.ย. 2566 09:00 น.

กลับ 14 ก.ย. 2566 10:00 น.
ร้านค้า จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ซื้อของที่ระลึก


รอพิจารณา
13 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 13 ก.ย. 2566 10:23:56 น.
ไป 13 ก.ย. 2566 09:00 น.

กลับ 13 ก.ย. 2566 12:00 น.
วิทยาลัยการท่องเที่ยว จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุม


รอพิจารณา
12 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 13 ก.ย. 2566 10:23:11 น.
ไป 13 ก.ย. 2566 09:00 น.

กลับ 13 ก.ย. 2566 09:30 น.
ไปรษณีย์ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งหนังสือ


รอพิจารณา
11 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 11 ก.ย. 2566 16:22:30 น.
ไป 11 ก.ย. 2566 14:00 น.

กลับ 11 ก.ย. 2566 15:00 น.
สำนักอธิการบดี จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งหนังสือการเงิน


รอพิจารณา
10 นางสาวกาลทิวา สูญราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 11 ก.ย. 2566 16:16:35 น.
ไป 11 ก.ย. 2566 13:00 น.

กลับ 11 ก.ย. 2566 14:00 น.
สำนักอธิการบดี จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งหนังสือ


รอพิจารณา
9 นายสมมารถ ม่วงลาย

คนงาน


ทำรายการ 11 ก.ย. 2566 16:15:28 น.
ไป 10 ก.ย. 2566 06:00 น.

กลับ 10 ก.ย. 2566 19:00 น.
บ้านพักสกลนคร จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ถอดแอร์บ้านพักสกลนคร


รอพิจารณา
8 นายสมมารถ ม่วงลาย

คนงาน


ทำรายการ 11 ก.ย. 2566 16:14:27 น.
ไป 08 ก.ย. 2566 10:00 น.

กลับ 08 ก.ย. 2566 16:30 น.
บ้านพักสกลนคร จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : เปลี่ยนมิเตอร์น้ำ


รอพิจารณา
7 นางสาวลีลาวดี ชนะมาร

อาจารย์


ทำรายการ 04 ก.ย. 2566 16:15:00 น.
ไป 16 ต.ค. 2566 15:00 น.

กลับ 19 ต.ค. 2566 07:00 น.
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และจันเอ๋ยจันทร์เจ้าโฮมเสตย์ จังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี

ไปเพื่อ : ศึกษาดูงาน


รอพิจารณา
6 นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง

นักวิชาการศึกษา


ทำรายการ 04 ก.ย. 2566 14:32:17 น.
ไป 05 ก.ย. 2566 07:00 น.

กลับ 05 ก.ย. 2566 18:00 น.
โรงเรียนนาถ่อนและโรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : แนะแนวนักศึกษา


รอพิจารณา
5 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 04 ก.ย. 2566 14:29:15 น.
ไป 10 ก.ย. 2566 08:30 น.

กลับ 10 ก.ย. 2566 16:30 น.
สำนักอธิการบดี จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม


รอพิจารณา
4 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 04 ก.ย. 2566 14:27:36 น.
ไป 08 ก.ย. 2566 09:00 น.

กลับ 08 ก.ย. 2566 16:00 น.
สำนักอธิการบดี จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุม คณะกรรมการบริหาร (กบ.)


รอพิจารณา
3 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 04 ก.ย. 2566 14:26:48 น.
ไป 07 ก.ย. 2566 13:00 น.

กลับ 07 ก.ย. 2566 16:30 น.
สำนักอธิการบดี จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุมกลั่นกรองเงินเดือน


รอพิจารณา
2 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 04 ก.ย. 2566 14:24:23 น.
ไป 06 ก.ย. 2566 18:00 น.

กลับ 06 ก.ย. 2566 21:00 น.
โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานเกษียรของมหาวิทยาลัยนครพนม


รอพิจารณา
1 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 04 ก.ย. 2566 14:22:58 น.
ไป 05 ก.ย. 2566 09:00 น.

กลับ 05 ก.ย. 2566 16:30 น.
สำนักอธิการบดี จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ประชุม


รอพิจารณา


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216