ระบบจองใช้รถออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม


วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา น.

ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 3.236.83.14ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 

ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 

ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
เลขบัตรประชาชน :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
 มีรายการรอพิจารณา 35 รายการ
 
 
   

 

แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ
รายการ การขอใช้รถยนต์ประจำเดือน มิถุนายน 2567

มีรายการขอใช้รถยนต์ 9 รายการ

* คลิกที่ชื่อผู้ขอใช้รถ เพื่อดูรายละเอียด
ที่ ผู้ขอใช้รถ วันที่ไป - กลับ สถานที่ไป
9 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 16:30:37 น.
ไป 13 มิ.ย. 2024 06:00 น.

กลับ 14 มิ.ย. 2024 17:00 น.
วัดคำประมง จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ร่วมกิจกรรมสัมผัสบำบัด ศาสตร์แห่งความพิถีพิถันสู่การบำบัดทางการพยาบาล


รอพิจารณา
8 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 16:28:05 น.
ไป 31 พ.ค. 2024 13:30 น.

กลับ 31 พ.ค. 2024 16:00 น.
โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ชี้แจงแผน


รอพิจารณา
7 นางสาวณัฐธยาวดี สารบูรณ์

อาจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 16:25:05 น.
ไป 16 พ.ค. 2024 15:30 น.

กลับ 16 พ.ค. 2024 18:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับวิทยากร


รอพิจารณา
6 นางสาวณัฐธยาวดี สารบูรณ์

อาจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 16:22:45 น.
ไป 06 มิ.ย. 2024 08:30 น.

กลับ 06 มิ.ย. 2024 16:00 น.
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ชี้แจงแผน


รอพิจารณา
5 นางสาวณัฐธยาวดี สารบูรณ์

อาจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 16:18:11 น.
ไป 07 มิ.ย. 2024 08:30 น.

กลับ 07 มิ.ย. 2024 16:00 น.
โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ชี้แจงแผน


รอพิจารณา
4 นางพยอม สินธุศิริ

พยาบาลวิชาชีพ


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 16:14:12 น.
ไป 05 มิ.ย. 2024 06:00 น.

กลับ 05 มิ.ย. 2024 19:00 น.
โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ไปเพื่อ : ชี้แจงแผน

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 13 มิ.ย. 2567 16:15:31 น.
3 นางอัจฉราพร ปิติพัฒน์

อาจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 16:10:55 น.
ไป 07 มิ.ย. 2024 08:30 น.

กลับ 07 มิ.ย. 2024 16:30 น.
วัดคำประมง จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ดูความเรียบร้อยของสถานที่

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจิระวงค์ ไทยวงศ์

อนุมัติเมื่อ 13 มิ.ย. 2567 16:11:28 น.
2 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 11:00:49 น.
ไป 12 มิ.ย. 2024 06:00 น.

กลับ 12 มิ.ย. 2024 19:00 น.
โรงพยาบาลสมเด็จ โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ชี้แจงแผน


รอพิจารณา
1 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ทำรายการ 13 มิ.ย. 2567 10:33:57 น.
ไป 12 มิ.ย. 2024 06:00 น.

กลับ 12 มิ.ย. 2024 19:00 น.
โรงพยาบาลสมเด็จ โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร

ไปเพื่อ : ชี้แจงแผน


รอพิจารณา


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216